is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven en daaden van [...] Joris van Narrenhuizen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 114 )

betaaling. De prijzen wisfelden af, even als actiën, naar dat de Vorst geld noodig had.

Ook op mij werkte dit nieuwe Meteor, dat niet verre van den Schildafchen horizon opging. Gelijk zoekt gelijk en vindt het. Dit is een oud fpreekwoord, dat ook in mij bewaarheid werd. Zijne Door!. Hoogheid kreeg mij zo lief, dat hij mij tot Hoogst Deszelfs Minister in zijn Hertogdom Mondhorst benoemde, eene Landftreek, alwaar niemand van Zijne Praatentien iets wist. Ja ik wierd in korten tijd Hof- en Rentmeester der Ridderorde van den blaauwen kreeft, en mogt in deze qualiteit altoos ongehinderd voorden Perfoon van Zijne Doorl. Hoogh. verfchijnen, 't welk allen anderen bijna vcrbooden was.

De kam zwol mij niet weinig bij zo veel eere De orde van den blaauwen kreeft kwam niet meer van mijn lijf, en ik liet dezelve zorgvuldig in een porcrait van

mij