Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ARITHMETICA. 15

Nu ziet men, dat in deeze achtervolgende Jaaren de Coëfficiënten van x eene Geometrifche Progresjie uit. maaken, waar van het eerfte Lid zi 1, de Exponent 2 r + 1, en het getal der Leden zz n is; als ook dat de lom van deeze Progresjie, met x vermeenigvul. digd j gelyk aan het geheele Capitaal is.

Maar door de Oplosfing van het voorgaande 7de Voorjiel is de fora van deeze Geometrifche Progresfit

r-h! I-I

r: - ■ —, en dus het geheele Capitaal z . . . r-i

—Ir—11 -1

. x X.

r

-Tl*

r-HI-r Derhalve x x ~ a

r

T+i | — r . ar é: ar D , ar

ar

Bygevolg y as >«<•

r+l I -1. ar

z — ■ £rV.

— In—%

p. Men

Sluiten