is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe reize naar de binnenste gedeelten van Afrika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ni AFRIKA, 61

te worden. Ik bevond, dat het Oostlijk uiteinde van het Westlijkfte meir op 30 gr. 31 min. Noorder breedte lag; doch eene enkele waarneeming is tot eene naauwkeurige bepaaling niet genoeg. Naar mijne gisfing was tusfchen Terané en het Kloost.r St. George een afftand van vijfendertig mijlen.

Vlak en aangenaam is bijkans overal de weg van Teranè na de meiren.. Slegts hier en daar ontmoet men los of beweegend zand, waarin men zeer diep doorzakc.

Water vindt men niet in de ftreek, welke wij doortrokken ; zij is deri alven onvrugtbaar, zo wel als de oevers der meiren. De eenige gebouwen, welke in de nabuurfchap deezer meiren ftaan, zijn drie Kloosters, die van eenige Koptifche Geestlijken bewoond worden. Twee deezer Kloosters liaan anderhalve mijl van het Oostlijk meir; het derde is er bijkans zes mijlen af. Voorts ziet me 1 er nog eenige overblijfzels van andere gebouwen, die ongecwijfeld insgelijks Kloosters zullen geweest zijn, doch al voor lang zijn vervallen.

Zeldzaam vertoonen zich de Gazelle en de Struisvogel in dit gedeelte van Egypte; en nogthans zijn het de eenige dieren, die men er vindt. Planten heeft men er niet dan een weinig