Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12ö nieuwe REIZE

muurs ontdekte men den kelder en de bovengemelde boekem

Uit het Klooster St. George ontdekt men, na het Westen , de duidelijke kenmerken eener aloude ftad, die men voorgeeft, door de Perfiaanen gebouwd te zijn (*). Tegenwoordig is het niets meer dan een fteenhoop, door onderfcheidene reizigers genoeg befchreeven.

De ftraat Fostat loopt evenwijdig met deil Nijl. Zij is zeer lang, en beflaat een gedeelte der ruimte , tusfchen den ftroom en Cairo gelegen. Aan den Zuidkant ftoot zij ten naasten bij tegen Misr-el-Attiké.

Boulak is eene groote en onregelmaatige ftad 5 ongevoelig is zij ontftaan bij de plaats, alwuar men te fcheep gaat. Men ziet er een groot en welgeregeld Magazijn (f) , door den grooten ali-bey geftigt, het Alexandrijnfcke Okal geheeten , omdat voornaamlijk de goederen , die van Alexandrie komen , hier in worden opgeflagen. De vrugtbaare tuinen , in de ledige ruimte tusfchen de huizen van oulak, en tusfchen Boulak en Cairo, verfchaffen fruiten ert

peuICO Zij noemen haar Baiijlon, naar de hoofdftad van hm Rijk. Aant. des Fr. Fert (t) In de landtaal een Okal.

Sluiten