Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/

na AFRIKA.

213

NEGENDE HOOFDSTUK.

opp er-egypte.

Theben. Oudheden. Gefchilderde holen. Ontdek-, king en befchrijving van deeze holen. Zeden der bewooneren van Theben. Isna. Foortvlugtige Beijs. Bouwvallen. Regen. Atfouan of Syené. Wat den Schrijver verhinderde, in Nubie door te dringen. Wederkomst te Ghtnni.

mijne aankomst te Theben bevonden zich de bewooners in eenen ftaat van openbaaren opftand tegen de Mammelukken ; doch ik vond hen een weinig bedaard. De Troglodyten alleen, dat wil zeggen, de holbewooners , betoonden zich vrij verbitterd, en verzetteden zich tegen de troupen van den Beij, op welke zij dikr maals , uit hunne fchuilplaatzen, vuurden; op andere tijden namen zij de wijk in het geberg: te, alwaar men hen niet kon agtervolgen.

De kolosfaalen en pragtige bouwvallen van het aloude Theben, de eerde hoofdftad van Egypte, de ftad van jupiter, de ftad met honderd poorten, moeten ieder een weinig geoeffend aanfchouwer met eerbied en met verwondering O 3 ver-

Sluiten