Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 30 )

ius defcribentium commodum, rninoribus uti inceperunt, &quidem, ut per fcribendi compendium inter minores literas appingerent maiores, negligentia autem Monachorum, dicamne an ignorantia ? effeétum, ut hinc novum libros depravandi genus oriretur: illa enim repetitione omifla, vel vox, vel fyllaba deerat, a praecedente, vel fequente abforpta. Alcipbronis verba funt III. ep. ii. pag. edit Berglerianae 302. 7rou y»f iyu nar dypov iS^em YLuKiolSus >j rsvs7uAA*J«s; oiJes aKOvfotf «AAos -rivet êettpovw ovopctlx,

CüV èlO, Tfl nty$09 d7ri>AilffB'0it [AOl T>jï UMUtlS TflJ

wAïioi*. Pofteriora prioribus efie contraria nemo non videt: quomodo enim plura Deorum nomina fcire poteft, quae ob multitudinem memoria exciderant. Sed facilis eft corrigendi ratio, fi fcriptum ftatuas ymnhfoSai. öiS», indicio, ultimam bis efie defcribendam, quo faéto fenfus erit apertus hoe modo: wou ya? iS^au TwiivxuSas ds c'tix; dxovffü? d\k<t x. t. a. —- Eodem vitii genere mutilatura efie Xtnophonttm Ephsftum fufpicor, quiLib. H. fatanarrans, quaeAnthiae& Abrocomae in Apfyrti, praedonum ducis, domo obvenerant, illam ■ quidem, eius filiae Manto dono datam, hunc vero carcere inclufum fibi retinuifle fcribit: poftea vero Abrocomae integri-

ta-

Sluiten