is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over eene nieuwe wijze, om de hardnekkigste ziekten, die haare zitplaats in den onderbuik hebben, voornaamlijk de hijpochondrie, zeker en in den grond te genezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

Hij is die man, waaraan ik gedurende mijn leeven niet als met de grootfte hoogachting kan gedenken, die mij een en andermaal oog en oorgetuige gemaakt heeft van zijne behandeling in langdurende kwijnende ziekten.

Er is in 'c algemeen tot geneefmg van de onderfcheide foorten van Infar&us volgens de manier in Duitschland gehandelt, zonder eenige aanmerkingen voor de Nederlanders , latende dit over aan 't oordeel en kunde van den Geneesheer van den lijder daar ter plaatze, vermits ieder Stad zijn eige Apotheek heeft en de levenswijs ook merkelijk verfchilt.

Omtrent het gebruik van de bougies, waarvan pag. 258 ook over de lloffe derzelven te vervaardigen gefprooken word, zou ik liever die van de Elastieke gom van Theden of Bernard de voorkeur geeven.

V.