is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over eene nieuwe wijze, om de hardnekkigste ziekten, die haare zitplaats in den onderbuik hebben, voornaamlijk de hijpochondrie, zeker en in den grond te genezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

221

einde egter de fterke zieding van het water, die mee weinig houdskoolen kan bewerkt worden, het dekzel niet afwerpe , is het zelve met eene kleinej beweeglijke klep voorzien, welke men, om het doordringen van den waasfem te beletten, naar goedvinden met gewigt kan voorzien en zwaar maken.

Zo dra het afziedzel doorgezegen is, geeft men het de verëischte warmte door het bijgieten van heet kalk water, welke warmte veel minder moet zijn, dan die van het bloed, of den 3jften graad van warmte volgens den thermometer van reaumür niet moet te boven gaan, en men vult dan de klijsteerfpuit zonder vertoeven daar mede. Het begin met deze geneezing laat ik meestendeels met melklauwe, doch eer koeler dan warmer klijfteeren maken, dat is met zulken, die niet koeler en niet warmer zijn,dan de sjfte en 35fte graad van warmte op den thermometer van reaumür aanwijst. De warmer, meest lauwer klijfteeren, gebruik ik in de boven bepaalde gevallen, daar het kalkwater geen plaats heeft, uit de aldaar befchreven fpeciën toebereid. In deze omftandigheid laat ik den buik tevens met pappen, uit dergelijke ingrediënten en zeep vervaardigd, geftadig ftoven. Ik heb ook van dezelven dikwijls een gewenscht gevolg gezien in eene verftopte bloedontlasting e. z. v. Ik ga van de lauwe tot de koelere klijfteeren over, zodra ik befpeur t dat de Infartïus beweeglijk zijn. Dit befluit ik daaruit, wanneer de Lijders, na een ingebragt klijfteer,eene persfing tot den ftoelgang, knij-