is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over eene nieuwe wijze, om de hardnekkigste ziekten, die haare zitplaats in den onderbuik hebben, voornaamlijk de hijpochondrie, zeker en in den grond te genezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228

de klijfleer fierker te doen werken, en deelsom ze des te beter te kunnen inhouden, zal ik niet bepalen. Ik kan ten minden,als ik eene koude klijsteerneem, den loop van dezelve naar den blinden darm, zonder deze verrigtingen , zeer duidelijk voelen; en veelen kunnen aandonds na dat de' klijsteer gezet is, zonder eenige neiging tot afgang, allerlei lichaamsoefeningen verrigten ; anderen brengen het door de gewoonte eindelijk zo ver, dat zij de klijdeeren, uit wolverleij bereid, zonder moeite kunnen inhouden. De klijdeer verteert bij beiden in korten tijd, het welk ik hier uitbefluit, wijl na verloop van drie of vier uuren, zomtijds eerder, zomtijds laater, winden en een gewoone doelgang, of harde vuiligheid, zonder blijk van klijdeer, gevolgd zijn. Dienvolgens kan men zonder ongemak gevoeglijk drie klijdeeren daags nemen, eene des morgens,eene des avonds na heteeten, en de derde voor dat men naar bed gaat na eenen fchraalen maaltijd, of anders twee des morgens en eene des avonds als men naar bed gaat. Zulken, die de klijsteeren gemaklijk kunnen inhouden, raad ik, kort na het nemen van dezelven, des voor- en namiddags in de open lugt eene wandeling te doen, of in een rijtuig, of anders, het welk nog beter is, te paard, op eenen zagten draf. De oplosfende werking der klijdeeren word door de volgende uitwendige middelen kragtig bevorderd: door eene zeepzalfmet een vlugtig mengzel vermengd, waarmede men tweemaal daags den buik , of het gedeelte, waar aan men een gezwel of verharding befpeurt, wrijft. In dit laatde geval laat ik er nog wat kwik-