Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i48

door een ftilzittende levenswyze en voorovergebogen houding, eene ongefteldheid in den buik. De goede natuur poogde dezelven door eene koude koorts wel in beweging te brengen en uittedryven, doch zy werd in deze helzaame verrigting, door koortsdwingende middelen, ondankbaar geftoord. Dit had tot gevolg, dat de lyder, geduurende elf jaaren, met allerlei foorten van hypochondrieke ongemakken gefolterd werd, die eindelyk tot eene melankolie overfloegen. Hier by kwam de onbegrypelyke omftandigheid, dat hy, onaangezien zynen fterken eetlust, welken hy maar al te veel voldeed, nauwlyks om de drie weeken ter ftoel ging. En egter zwol de buik niet, en de ontlaste, meer vloeibaare dan verharde afgang, was op verre na niet geëvenredigd aan de genuttigde fpyzen; alleenlyk werden zyne hemden, zonder zweeten, veel eerder vuil, dan by gezonde^ lieden. Na ontelbaare purgeermiddelen en menigerlei rrugtloos beproefde geneeswyzen, werd de lyder, onder voorgeven, dat de aarsdarm tegennatuurlyk was uitgezakt, door de geneesheeren verlaten, en hy nam zyne toevlugt tot onze geneeswyze, waaraan hy zig ftandvastig onderwierp. Want fchoon hy in een geheel vierdendeeljaars geen verligting befpeurde, wyl hy geen der visceraalklysteeren, die tweemaal daags ingebragt werden, door den aars afging, en ook de openlyvigheid niet voorde drie weeken volgde, werd hy egter, tot zyn

Sluiten