Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

235

vuist hadden, en met een gypsagtige ftof vervuld waren. Diergelyk een voorbeeld, heb ik ook waargenomen, en elders befchreven. Onlangs heeft de beroemde Zurigfche Hoogleeraar R ahn, ons een uitnemende en leerryke verhandeling over deze ziekte medegedeeld , by gelegenheid van een befchryving van een geval eens fcrophuleufen zieken, welke aan een aaneengroeijing der ingewanden met verzwering derzelve, eri knoestagtige fcrophuleufe gezwellen in het darmfcheil," overleed Dewyl dit

werk tot nog toe hier in weinige handen is, zal ik een befchryving der toevallen, welke deze ziekte kenmerken hier laten volgen.

De zieken verliezen, met of zonder eene andere voorafgegane ziekte , langzamerhand, haren eetlust, na het eten, van fpyzen, die niet zeer gemaklyk te verteeren zyn, gevoelen zy een drukking in de maag, kolykpynen-, welke in hét begin door het lozen van winden, na laxeermiddelen, of' windbrekende middelen, voor een tyd lang overgaan, maar langzamerhand heviger en aanhoudender worden, gemeenlyk met een hevige fpanning in de lendenen en onder de rib-

CO J- H- Rahn, BriefVechfel mit feinen ehemaligen ichülern, erfte famlung pag. 451. fcqq.

!

Sluiten