Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geloof, Bekeering, enz. 25

meente bidden en danken, zyn woord met toeffem. ming en ftigting hooren? en alle liefdepligten naar Jezus bevel uitoefenen? dan kan men te gelyk een Heiden en een waar Christen zyn. Wat nu het tweede betreft, door den Geest die het hart vernieuwe; hoe kan een Christen weeten dat hy dien Geest bezitte? wanneer hy Jezus leer opregt gelooft, en dit ten gevolge heeft, eene ernftige en aanhoudende betragting dier zedelyke gebooden , omtrent God en zynen naaften , vooral in eene Christlyke liefdeoefening, dit is het eenig en proefhoudend bewys, dat hy den Geest der heiligmaaking deelagtig is. Het befluit van alles is dit, dat deeze duiftere en fyngefponnene onderfcheidingea niets van aanbelang te beduiden hebben.

$. 7-

Verfchillende beteekenisfen, van bekeering, verandering, en gelykzoortige woorden.

Beftaat onze geheele Godsdienst in twee (tukken tegte kennis en geloof, en dan eene betragting wel. ke daar mede inftemt; zoo is het middagklaar, dat bekeering in het algemeen beftaat in eene verandering van gevoelens en leeven. Het is niet iets wonderbaars en onhegryplyks, maar zeer eenvoudig, dat wy , van onkunde ongeloof en zedenloosheid, tot kennis geloof en deugd overgaan.

^wee woorden worden meest in het N. T. gebeB $ zigdj

Sluiten