Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 20 )

byzonderheid van hem kan vertellen, welke gy mogelyk nog niet regt geweeten, of reeds wederom vergeeten hebt.

De walvisch behoort eigenlyk in de yszee t'huis, zowel by het noorder a!s by het zuider - a?punt; evenwel gebeurt het ook dikwerf, dat zy in de zeeën meer naar 't zuiden gevonden worden. Hy is het grootfte van alle bekende dieren. Eertyds doodde men veelen van hen , die meer dan honderd, ja wel tweehonderd voeten lang, en zeventig tot tagchtig voeten breed waren: maar nu, terwyl men alle jaaren een paar duizend van dezelven doodt, wordt hen zo veel tydsniet meer gela-ten, om tot zulk eene ontzagchelyke grootte aantegroeijen. Hierom zyn ze thans gemeenlyk niet langer dan zestig of zeventig voeten. Het hoofd maakt het groot* fle ftuk uit van zyn ligchaam, en wel byna de helft van het geheel; maar de keel is Hechts vier duimen breed , weshalven hy ook alleenlyk van haaringen en zee infekten, welke men walvis-aas noemt, leeven kan. Zyn huid is zwart , één duim dik, hier en daar enkel met fterk hair bezet, en overal begroeid met zeeplanten, koraa

en

Sluiten