Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3-

Beschryving vis Spitsbergen. ~ Reis van daar naar Nova Zembla.

Dit land is een van de aller woestfte enkaudfte in de waereld. Zo verre men van de zee voor uit kan zien, volgt de een fpitfe berg op den anderen, en deeze bergen beftaan ten deele uit ys en fneeuw, ten deele ook uit zand en fteenen. lkhalven eenige kruiden en mos, welke hier en daar uitfpruiten , groeit 'er op het geheele eiland niets, geenftruik, geen boom, hoegenaamd. Alleenlyk in de maanden van July en Augustus heeft men hier iets, het welk eeni^zins naar ee. ren zomer gelykt; maar ook deeze kleine proeve van.een aangenaam jaargetyde, wordt dikwerf door ruuwe wintervlaagen afgebroo. ken. De hemel is byna altyd betrokken. "Onweeders zyn onder deeze hemelftreek zeer zeldzaam. De lange winter.nacht, we!, ke, gelyk wy boven reeds hebben aange. Merkt, hier byna vier maanden duurt, word-

door

Sluiten