is toegevoegd aan uw favorieten.

Reisbeschryvingen voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ioï )

is nog niet beflist, of dezelve hen van natuur ontbreekt, dan of zy hem uitplukken.

Het valt moeijelyk , om man en vrouwvan eikanderen te onderfcbeiden, dewyl zy in gedaante en kleeding zeer iveinig van el. kanderen verfchillen, behalven dat eenige vrouwen , of gelyk anderen verhaalen, alleenlyk de jonge meisjes, hun hoofdhair in twee of drie vlechten binden, welke zy laaten nêerhangen. Onder hunne voeten hebben zy een foort van houten fchaatfen, welke gemeenlyk zo lang zyn als de geheele kleine man. Onder deeze fchaatfen hebben zy een ftuk huid van een rendier vast gemaakt, en wel zodanig, dat het hair naar achteren toe loopt. Dit maakt, dat zy niet achteruit gleiden, terwyl zy ys-en fneeuw. bergen beklimmen , en de fchaatfen zeiven dienen hen daartoe, om fpoedig voort te komen. Hunne kleeding beftaat in den winter uit ruiden van rendieren, welke zy met de peezen van het zelfde dier weeten aaneen te r.-.; en. Hun zomerkleeding , beftaat uit velien van Peguïn i*), daar men de vederen

op

(*) De Peguïn is een water-v»gel, zo gi«ot als

een