Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ni )

om de fraaije fcbilderyè'n te bezien ; en nog anderen fchynen 'er alleen tegenwoordig te zyn, om hun ooren aan het lieflyk muzyk te verlustigen. En juist deezen, die thans alleenlyk tot hun vermaak hier fchynen te weezen, zag men eenige oogenbükken te vooren, als boetvaardige zondaars in het flof liggen , de oogen verdraaijen, en zo vuurig bidden , alsof hunne geheele ziel de zinlykheid ontvlooden , en in aandacht en vroomheid weggezonken was.

Aan de deuren van zulke Kerken ziet men een bakje , of aarden vat met water, waarover de Priester zekere geheiligde woorden heeft uitgefprooken, en het welk uit dien hoofde Wywater, dat is, gewyd of geheiligd water, genoemd wordt. Aan dit gewoone water fchryft men eene buitengewoo. ne kracht ter zuivering der ziel en ter beveiliging tegen alle onhei'en toe. Zo dikwerf dus een Roomschgezinde ter Kerk gaat, verzuimt hy nooit, om zich daarmede te be. fprengen, vast overtuigd zynde, dat zulks hem naar ligchaam en ziel zal goed doen.

Ik verzoek myne Proteftantfche jonge Leezers,die zich hierby mogelyk nietvan lagchen II. deel. Q kun-

Sluiten