Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 359 )

isnmerkelyk gebouw. Het beftaat uit een eenige ontzagcbelyke groote zaal, welke, in weêrwil van deszelfs buitengewoone lengte en breedte, van niet éénen pylaar onderfteund wordt. Het is wat vreemd, wanneer men in deeze zaal, welke voor de wapenoefening gefchikt is , veele kleine yzere kagchels ziet. Men kan zich niet onthouden te vraagen : waartoe deeze kagchels in een exerceer huis zullen dienen ? en het antwoord, het welk men 'er op ontvangt, is dit : dat dezeiven 'er om den Landgraaf geplaatst waren , dewyl hy de koude niet kon verdraagen , en evenwel by zyn voorig verblyf in Darmftad.de oefeningen van zyne Soldaaten gaarne had willen bywoonèn.

De tuin van het kasteel ligt dicht by de ftad , en verftrekt voor de inwooners tot een aangenaame plaats om te wandelen. Men heeft denzelven naar de engelfche wyze ingericht; welke allengs de ftyve en gedwongen manier der franfche hoven overal zal vernietigen. Het aanmerkelykfte in deezen tuin was voor tny, gelyk voor veele andere reizigers, het graf van den laatst-overleedene algemeen geëerbiedigde Landgravin van Z 4 Darm-

Sluiten