is toegevoegd aan uw favorieten.

Reisbeschryvingen voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 451 )

ha-lik in Straatsburg reeds gezien. DIP** myn eerwaardige vriend PF»FFE, ,.

gement bragt, waarïn ik - zelf mynen intrek had genomen. Deeze merkwaardige man donderde Opvoeders, GeleerdenL Dich.

ersv en tyd ^ Mnz|

aan b t;iS'federt ^^-iaaren aan be.de oogen blind geweest H ^

«yk, toenhyinHalIeftudeerde, van een fmertelyk ongemak op «Ie oogen over. v^len, e„ tetaeomz.chtel.arenger.ee. zen naar Dresdenby een vermaarden Ocu2 Ua" deeze k^^^ermaaktehetkwaad fenmaal erger, dan het geweest was; en dé ongelukkige ionge man moest, ree-fs half bhnd zynde.met onhefchryflykefmarten weder vertrekken. Zodanig kwam hy te Col. «*n IioRELL, een Geneesmeester hier ter plaatre; die geduurende myn verblyf alhier ook de myne was, onderzocht den toeftand van zyne oogen, en vond denzelven onge"eeslyk. „ Indien gy, zeide hy, wilt bevryd zyn van de Pyn welke gy W darl is er geen ander middel, dan W u beide oogen te laaten uitfreeken! "pf(r. Ff a

* FJ2L