Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(=9 )

kénnen geeven, en daarop aandringen, om dezeiven aftefchaffen? Dit denkbeeld, het welk . ik, gs'yk gy weet, zo menigmaal reeds volgde, zelfs wanneer ik voorzag , dat, ik ongenoegen daardoor verwekken en weinig danks daarmede verdienen zou, kan my ook thans beweegen, om myne bovengemelde weinige opmerkingen over Paderbom (*) te laaten drukken , in de hoop , dat men op de gebreken van deezen tot hier toe zo zeer verwaarloosden ftaat zyne oplettendheid zal veftigen, en handen aan het werk liaan , om dezelven aftefchaffen, ' Ik kan 'er volftrekt geen andere beweegreeden toe hebben, dan de bygebragte; want wat toch ligt my, buiten 't algemeene nut der mensch-; beid , aan een land geleegen, onder welks inwooneren geen een is, waartoe ik eenige na*, dere betrekking zou hebben, dan tot den Keizer van Japan? Ik vlei my derhalven met de hoop. dat de goede Paderborners de zuiverheid van myn oogmerk, * welk my noopte , om in

dee-

f*)Die ik' des noods met veele anderen, waarvan enten nog meer in 't oog loopen, die ik echter niet noemen zal, zou kunnen vermeerderd. Doch dar. de weinigen, die ik hier ten toon gefpreid heb, inderdaad plaats hebben, daarover durf ik my gerust eensdeels op alle ooggetuigen, dfo zeiven ooit te M'aderhorn geweest zyn, anderdeels op de uitfpraak van onwraakbaare getuigsn beroepen.

Sluiten