Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die beiden aan het einde van eene gouden keten trekken, en de één die aan de ander» fchynt te willen ontrukken. Onder beiden ftaat een latynsch opfchrift, 't welk op zich-zeiven wel fraai is, maar echter geen betrekking tot de figuuren fchynt te hebben. Het luidt aldus: Majórum ormntur ftatuat virtute mino-um (•), Een tweede opfchrift, betrekkelyk tot de Sr guuren, leest men onder het eerstgenoemde aan den voet van dit gedenkftuk. Het is:

Viftus, non tempus, (*).

Doch het valt moeyclyk te beflisfen , of dit laaifle opfchrift flegts de algemeene Helling uitdrukken zal: dat de deugd fterker is, dan de tyd, en dat de eerfte, niet de laatfte de zege op de andere behaalt; dan of het in 't byzonder betrekkelyk is tot de boven geplaatfte Faam , zo dat men zich daarby het volgende moet voordellen: dat niet de tyd, die den naroem tracht voort te trekken, maar de deugd, die naar denzelven ftreeft, de oveihand behoudt.

Maar

(*) Dat is: „ de deugd der nakomelingen verflert , de ftandbeelden der voorvaderen." " Dat is: „ De deugd, niet de tyd."

Sluiten