is toegevoegd aan uw favorieten.

Reisbeschryvingen voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 198 )

zingen of fluiten, in plaats van, gelykby ons,' ftil en bedaard te (lappen. Daarby komt een oneindige menigte van marsdraagers, die boeïsen en andere waaren te verkoopen hebben, en alle hunne krachten infpannen, om het (Iraat geraas te overfchreeuwen , en hetzelve daardoor nog deste llerker en verdoovender te maaken.

En nu vooral is 'er op de ftraaten en pleinen geen maat nog einde aan het gewemel, geraas en getier. Het groot belang, 't welk een ieder, de knaap zo wel als de grysaard , de leek zo ■wel als de priester, de pakknecht zo wel als de rentenier, de vrouwelyfce zo wel als de mannelyke fekfe, in de nog aanhoudende aanmertelyke bedryven der begonnen Staatsomwenteling (lelt , lokt een ieder het huis uit op de ihaaten en pleinen, om alles wat 'er gebeurt, met eigen oogen te zien s aan de openlyke debatten en raadpleegingen deel te neemen, en overal zeiven mede te werken en te helpen, ten einde de manmoedig bevochten vryheid gehandhaafd en bevestigd moge worden. Hier ontdaan nu op de draaten, kaaijen en pleinen, voornaamelyk by alle hoekhuizen en openlyke gebouwen , walker inuuren met bekendmaa-

kings-