is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe reize naar de binnenste gedeelten van Afrika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏÏ.O MIEUWR REIZE

lucht bloot te Hellen , en aan den zwaaren daauw , die , in dat faifoen , uit den grond opftiigende, eene gevaarlijke tegenflelling veroorzaakt met de hette, welke zij des daags ondervonden hebben. En, inderdaad, dezulken, die geene zorge gedraagen hebben, om, terwijl zij flaapen, hun aangezigt zorgvuldig te bedekken , ondervinden, bij het ontwaken, eene hoogstö-nangenaame jeukte.

Inzonderheid heeft dit plaats in de Heden, alwaar de ingezetenen , geduurende den dag meer dan elders opgeflooten, nog kragtiger gevoel hebben van de behoefte , om op de platte daken de koelte der nachtlucht te genieten.

De Mammeïukken en de Arabieren van iioogen rang, hoedanigen zijn de Mahometaanfche kooplieden, de Kopten en de Franken van de ecrfte klasfe, behoeden er zich gemeenlijk tegen, door de voorzorge om zindelijk te zijn op hun lichaam, en door zich niet meer dan noodzaaklijk is, en zich als dan zorgvuldig dekkende, aan de nachtlucht bloot te Hellen. De Arabieren der Woestijne, die nooit met ongedekten aangezigt in de opene lucht flaapen, en daarenboven noch het Hof, aoch de andere onderftelde oorzaaken, die de

oog-