Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l6£ nieuwe REIZE

houden, en 't welk men ook, in 't bijzon» der als een zweetmiddel gebruikt. Aan de Tamarinde fchrijven de landzaaten eene vermogende kragt toe , om het uitwerkzel van zekere vergiften tegen te gaan.

het zoo gen van kinderen»

In Egypte , volgens de aanmerking van SAiVARij, belasten zich alle moeders, volgens het gebod des Profeets, met de zorge om haare eigen kinderen te zoogen ; en deeze gewoonte, voegt hij er nevens, be.fp \rt haar zeer veele ongemakken. Twijfel lij !r het niet , dat de moedermelk , zints geruimen tijd opgeflooten, het beste voedzel is, welk het kind in 't oogenblik zijner ge■boorte kan gebruiken, en door zijne fcherp-r heid meest g'Jchikt, ter bevorderinge van de ontisstinge der drekfloffen , in het lichaam van het kind, vóór den tijd zijner geboorte, verzameld. Doch dit uitwerkzel eenmaal daargefteid zijnde, zijn er gevallen, in welke aan de ihelk, van eene andere vrouwe de voorkeuze moet gegeeven worden. Zelf kan het gebeuren , dat zints het eerfte oogenblik , 4% moedermelk voor het kind verderflijk

wordt*

Sluiten