is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe reize naar de binnenste gedeelten van Afrika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 NIEUWE REIZE

kooplieden, die, ten tijde hunner verdrijvinge uit de ftad Acre, derwaarts de wijk hebben genomen. De handel te Tripoli beftaac voornaamlijk in zijde.

Oudheden heb ik te Tripoli niet gezien; ook vermoed ik, dat de gefchiedenis deezer ftad, geduurende de, dus genoemde, heilige kruisrogten, mijnen Jeezeren genoeg bekend is , zonder dat ik daar van verflag doe. Naar mijne gisfing raag het getal der inwooneren op zestienduizend zielen gefchat worden. *

De Mirt, dat wil zeggen , de fomme der fchattingen en belastingen , welke Tripoli in de fchatkist van de Porte opbreng*, bedraagt 'niet meer dan twintig beurzen, zijnde ongeveer duizend ponden fterling. In vier Pachadommen is Syrië tegenwoordig verdeeld: zijnde die van Damascus , Aleppo , Acre en Tt ipoli. Het laatstgenoemde Pacbadom is het

minst

lust midden op de ftraat. De koopman daar over klagtig vallende, antwoordde hem de Pacha; „ Gij „ moogt u wel gelukkig rekenen , uwe huisvrouw s, zal , waarfchijnlijk, eenen milt (Heilige) ter „ waereld brengen." Dit was het al, wat hij er titi haaien koude.