Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGZEL. 359

ge de geringde afwijking van deeze rechte iiin, ten minde veertien mijlen. Maar, dusdanig eene berekening kan, voor zoo eene lange reize, niet worden aangenomen; en , indedaad, voor den togt van Bornou beflaan de dagreizen flegts negen mijlen. d'Anvillb plaatst Sennaar op 29 gr. 39 min. , 't geen die flad re nabij aan Ril zou brengen , naardien er voor den afftand tusfchen Ril cn deeze dad niet meer dan tachtig mijlen zouden overfchieten , 't geen flegts drie mijlen en een vierde voor eiken dag zou bedraagen.

Nieuwe waarneemingen zullen alleen kunnen beilisfen , of men, om de waarheid der zaake te verneemen , een middenweg moet kiezen, tusfchen de waarneemingen van Sir james BtiucE-en de gistingen van d'an* ville, dan wel of men den eerstgenoemden moet volgen, uit de gemaklijkheid van den weg en de eenpaarigheid van deszelfs loopftreek de kortheid der reize verklaarende, die anderzins moeilijk om te begrijpen zou kunnen fchijnen Dit fch'fnt zeker, volgens het eenpaarige en bedendige getuigenis der landzaaten, dat de dad Sennaar van de Bahr-eh Abiad drie of drie en een halve dagreizen ligt, en dat men tot heden toe die rivier veel verZ 4 der

Sluiten