is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe reize naar de binnenste gedeelten van Afrika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGZEL. 449 <

baar gebouw gediend hebben. De Obelisk ftaat in het laagfte gedeelte der ftad, waarvan de grond overal merkelijk verzakt is, en niet veel boven het waterpas der zee uitfteekt. Hoe zal men dan deeze puinhoopen van gebouwen kunnen verklaaren , nog heden laager gelegen dan de plaats, alwaar de Obelisk ftaat?,Misfchien vondt men den grond niet vast genoeg, en heeft men den Obelisk op zeer diepe fondamenten geplaatst; en dit is het, 't geen de geleerde Franschman voor puinhoopen heeft aangezien.

Volgens mijne berekening is de hoogte der Piramide eenige voeten minder , dan de Heer dolomieü daar aan toefchrijfr.; doch dit verfchil heeft weinig te beteekenen.

El-Mohobout is eene foort van fort. Ook is 't het graf van eenen Heilige. Het ftaat op eene hoogte, nabij de Arabifche Golf, welke het gedeeltelijk beftrijkt.

EINDE.