is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijne dichtoefeningen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6 DICHTOEFENINGEN.

Heerfchop, wel wat ziet gij wonder!

't Is hier jirst niet opgefchikt; Maar befchouw elk in 't bijzonder.

't Honde - neusje zit verfchrikt Met zijn hand in 't hoofd, verflagen,

Omdat ik hem heb verboón U de fchoenen fchoon te vaagen,

't Geen hij altijd is gewoon; Maar indien gij, mild van harte

Zijt, geef uit uzelven wat. Zie hier Huibert, vol van fmarte

En mismaakt, de fchrik der Stad; Al de duivels met elkander'

Vloeken zoo niet als die gast, Als 'er maar of de een of ander

Voor hem naar de vuurtest tast. Aartje leest Bareutfche preeken

En die gintfehe, met beleid, (Denk niet: hier moet deugd ontbreeken.)

Bunjam reis naar de Eeuwigheid,

Tijs