is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw magazyn van honderd leersaame brieven, gewisseld tusschen drie bevallige jonge jufvrouwen, Emilia, Carolina en Lizette.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JtïJJ NÏEUW MAGAZIJN

mij nog te vroeg ; want ik ben met den juiker van bloemen nog niet gereed, dien ik voor u binde. — —

Zoo! nu ben ik gereed; ruik er aan, tot dat hij verwelkt; en gedenk daarbij aan mij en onzen genoegd ijken omgang; en danst gij eens weder, noodig dan daar toe ook eens

uwe

Fr. den 28 April,

17.. carolina.

XXXVIL Brief. Zeer beminde lis et te!

(jij zijt met uwe zuster in gefchil geweest. Met'uwe zuster? dat kan onmogelijk ernst geweest zijn; dat moest gij eerst: in de ftad geleerd hebben, want anders kende gij het niet; en fchoon gij voorwende, dat fk, bij gebrek van eene groete aan mij, aan uwe vriendfchap zou twijfelen , zoo was het niet in u te verfchoonen; want gij kent mijn hart; het is aan geene uiterlijke pligtpleegingen gewend. Maar ik geloof, dat het wat boerterij geweest is.