Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor jonge juffrouwen. 159

het bezoek, dat bij zulke gelegenheden plaats heeft, geftoord wierd; jaa! hoe zijne eigen gezondheid daarbij gevaar kon loopen; en dus houde ik het voor eene zeer goede inrigting. De jonge Juffrouw St., die met haar op ééne kamer woonde, bezoekt de jonge Juffrouw F. alle dagen, al was het wegens haare menigvuldige bezigheden flegts een quartier uurs. '

Met het beantwoorden mijner laatfte vraagen hebt gij niet kunnen voortkomen; ik zal u dan helpen. God heeft onder het Oude verbond, zoo door droomen, uitwendige gezigten, Engelen enPropheeten, a.s door de Drim en Thummim, of licht en waarheid, welke in den borstlap des lioogenpriesters waren, geantwoord. Doch de meest gewoone wijs om God te vraagen, zoolang als de tabernakel des verbond» en de eerste tempel hebben geftaan, was door het licht en de waarheid. Kunt gij rnij dan zeggen, waarom God aan het Israëlitisch volk het licht en de waarheid gaf? ±.n of het aan elk vergund was, door het Jicht en de waarheid God zeivete vraagen? Ik verheug mij zeer; als gij nu eens bij ons zijn zult, dan zuilen wij ons eerst zaamen oefenen. Maar zult gij niet het trouwen uwer Moeder moeten bijwoonen, voordat gij zult vertrekken na

n , '~ Uwe D. den 23 Jan.

x7" emilia!

XCVII.

Sluiten