Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 INLEIDING.

naam deezer Stad voert. Zij hadt twee Havens , Csnchrea aan den kant van den Archipel, waar de Afiatifche Handel werd gedreeven; en Lecheum, aan de Adriatifche Golf, bezogt door de Schepen in den Italiaanfchen en Siciliaanfchen Handel gebruikt. Corinthe was de handelrijkfte Stad in gansch Griekenland, zeer fterk in Scheepsmagt, en verkreeg groote fchatten door de Koopvaardij; Naast Athene en Sparta maakte zij de magtigfte Staat in Oud Griekenland uit. lais^ zo berugt wegens haare Schoonheid, werd te Corinthe gebooren. De Jufferfchap van haare hanteering vondt daar eene onverantwoordlijke aanmoediging en befcherming. —; Sicyon was desgelijks in Achaje gelegen en wordt voor de oudfte Stad in Griekenland gehouden, aratus, die zich zo zeer deedt kennen als Overften van het Achefche Verbond, was een Inboorling van Sicyon.

Elis ligt op de West-kust van Peloponnefus, hebbende Achaje ten Noorden, en Arcadie met Mesfenie ten Zuiden Olympia^

ook Pifa genaamd, aan de Rivier Alpheus gebouwd, was de Hoofdftad van Elis. Hier vierde men de Olympifche Spelen. In de nabuurfchap dier Stad was de rijkë Tempel van denOlympifchen jupiter gelligt; hetkeuriijkst cieraad in deezen Tempel was een ijvooren Standbeeld.dier Godheid, met gadelooze kunst door den onfterflijken phidias vervaardigd. Cyllene , eene andere Stad van Elis, werd voor de Geboorteplaats gehouden van mercurius, van daar ook cyllenius genaamd.

Mes-.

Sluiten