is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van oud Griekenland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van OUD GRIEKENLAND. 89

Van Sparta afgevaardigd, kwam te laat; en de Spartaanen bragten uit wraak de twee Legerhoofden, die de bemiddeling geflooten hadden, om 't leeven.

Dit Krijgsbedrijf, een der aanmerklijkfte, die misfchien ooit gebeurd zijn bij overrompeling , en het geen men vergelijken mag bij dat, waardoor thrasybulus de Atheners van de onderdrukking bevrijdde , deedt pelopidas onfterflijken roem wegdraagen.

De Lacedemoniers dagten nu op niets dan om wraak te neemen van pelopidas en de Thebaanen; om dit te volvoeren leidde hun Koning cleombrotus een Leger na Beotie; doch de Krijgsbedrijven van dien Veldtocht beftonden in eenige plunderingen van het land. De Atheners middelerwijl, de gramfchap der Spartaanen vreezende, braken het verbond dat zij gemaakt hadden met de Thebaanen, en vervolgden 't zij met gevangenis , 't zij met uitbanning de zodanigen der Burgeren, die hunne zaak begunstigden.

Doch pelopidas bedagt een Krijgslist om twist te veroorzaaken tusfehen de Atheners en Spartaanen. Zich verftaande met gorgidas, verkreeg hij op den Spartaan sphodrias, den Bevelhebber van een deel der benden te Thespia, gefchikt om de Beotiërs te onderfteunen, die over mogten hellen om af te vallen van de Thebaanen , Pireus aan te vallen, sphodrias, een eerzugtig en hoogmoedig man , ondernam fchielijk deeze zaak, fchoon de fchreeuwende onregtvaardigheid daarvan blijkbaar was.

F ,5 Doch

BOEK.

n. '

Hoofdft.