Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m.

ZOEK.

m

Hoofdft.

ï6o GESCHIEDENIS

hij trof het oog. philippus zondt den pijl weder met dit ander opfchrift: „ Indien ,, philippus de Stad inneemt, zal hij „ aster ophangen.'' De Stad vervolgens bemagtigd hebbende, hieldt hij zijn woord. Naa dit voorval was de Vorst zwak genoeg om zich te vergrammen, als eenig perfoon ia-zijne tegenwoordigheid van eenen Cyclops of Eenöogigen fprak.

lycophron, Schoonbroeder van a l e xander van F ere, dien Vorst in dat Koningrijk opgevolgd zijnde , volgde hfj hem in zijne dwingelandij na, en verbitterde zijne Onderdaanen zodanig dat zij een opftand tegen hem verwekten. De Thesfaliers, philippus om befcherming verzogt hebbende , die anderzints wel genegen was om hun te verpligten , vervolgden den Dwingeland en overwonnen hem in verfcheiden gevegten.

onomarchus, intusfchen, de Veldheer der Fhoceërs, was gelukkiger dan zijn Broeder, en hadt verfcheiden Steden van Beotie ingenomen, de Thebaanen onmagtig zijnde om hem wederftand te bieden. Hij was zelfs ftout genoeg om p h i l i p p u s tegen te Haan in zijnen Oorlog tegen lycophron, en overwon hem in twee i'chermutzelingen; doch in een algemeen gevegt , daarop gevolgd, werden zesduizend Phoceërs gellagen, en de overige op de vlugt gedreeven. onomarchus telde men onder de gefneuvelden, en philippus nam 'er drieduizend gevangen. Buiten de andere voordeden , die philippus, door deeze zegepraal behaal-

Sluiten