Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

DOEI. III.

Hoofdft.

PHILIPPUS heeft de bejnaeiiging van Griekenland in 't eog.

HEMOS. THENES

wekr de Atheners op om hem wederftand te bieden.

164 GESCHIEDENIS

in naam, liet hij hem vermoorden en ftelde darius codomannus in zijne plaats.

philippus, die geduurig agt Üoeg op alle omftandigheden, die tot zijn voordeel loopen konden, verneemende dat de Staaten van Griekenland zeer verzwakt waren door binnenlandfche Oorlogen, befloot de bemagtiging van Griekenland te onderneemen. Met dat oogmerk voerde hij een Leger na het land Phocis, en kwam voor de eerfte keer, met een vijandlijk voormtxï\tx\\x\Griekenland. De doortogt van Thermopyle de eenige weg zijnde , waardoor hij in Achaja kon doordringen , poogde hij daarvan bezit te neemen , onder voorwendzel van tegen de Phoceërs op te trekken. Doch de Atheners hem voorgekomen zijnde, hieldt hij het niet raadzaam den doortogt met geweld te vermeesteren , en ftaakte daarom, voor tegenwoordig, het volvoeren van zijn ontwerp.

philippus fchreef deeze zijne te leurftelling toe aan demosthe nes, die de aandagt opwekte en den moed aanfpoorde van zijne Medeburgers , door eene hartroerende Redenvoering. De Atheners, nu geheel ingenomen met hunne Toneelfpelen en Vertooningen , gelijk wij reeds opgemerkt hebben, hadden een Man noodig van zulk een oordeel en voorzigtigheid, en van zulk eene overredende welfpreekenheid , bezield door zo opregt eene genegenheid voor 't Vaderland als deeze Redenaar, om hun uit hunnen fluimerflaap op te wekken, demosthe n e s deedt hun het gevaar bezeffen van de buitenfpoorige Eerzugt, welke philippus

Sluiten