Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3i )

Acht bizondere Kaartjes van Groningen, &c.'

De Heerlykheid van Groningen en Ommelanden,, in zyn verdeeling befchreven.

Kaarten van Oosvriesland, by G. Blaam.

Drie bizondere Kaarten van Groningen en Omlanden.

Nieuwe en perfe&ive Kaart van Vriesland , Overysfel en Groningerland, by H. Allard.

Kaartje van Groningen, met'couleuren.

Ncch twee differente dito , zonder couleuren.

't Wapen van Groningen en Omlanden.

't Wapen der Stad, geteekend.

Een geteekende Titel, waarin gefchreven Groninga et Omlandia Illuftrata. De Stad Groningen en zyne Geestelyke en Wereldlyke Gebouwen , &c. befchreven door Hendrik Busferus.

Plan der Stad, driemaal different.

Geographilche befchryving en afbeelding van alle H eerlykheden, Fortresfen, Dorpen , adelyke Huizen, met de Wapens van de yoornaamfte adeldom der Provintie, in vier bladen.

ft Wapen der Provintie, viermaal different.

t Wapen der Stad.

Diagten der Groningers, vyfmaal different. Plan der Stad. Dito, in vier bladen.

Afbeelding der Stad Groningen, met de omliggende Fortresfen, A°. 1652. met de Portretten van zeven Stadhouders.

Plan der Stad, tienmaal different, waarvan een met couleuien, en twee geteekend.

Pr- fil van dito, vyfentwintigmaal different.

Profil van de Wal, Faucebiay, Graft en bedekte Weg van Groningen.

't Provintie en Stads Wapen. //. STUK. C Wil-

Sluiten