Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•op OEFENENDE HEELKUNDE, ar

heeft mij de ondervinding geleert, dat droog ' plukfel met een aangevoegde drukking, of de toebinding van het bloedend vat, over 't algemeen genoeg zijn.

§ 55- Wijders de bloedftortingen zijn zoo verfchillende, zoo in haar aart, oorzaak, als gevolgen, en de behandeling van dezelve insgelijks zoo onderfcheiden, dat zij een al te zamengeftelde ftoffe uitmaaken , om volledig in een algemeen fijstema verhandeld te worden 5 waarom ik dezelve ten voorwerp heb genoomen van een bijzondere verhandeling : verhandeling over de bloedftorting, enz. 1768. te Leijden bij Hend. en And. Koster, welke ik den leergraagen leerling aanbeveele-

Over de kivetftng van zenuzven, peezen peezige uitbreidingen,[pieren, klieren en watervaten.

% 56. De belediging van zenuwen, peezen, en peezige uitbreidingen of fchederokken , leveren voornaame en zwaare toevallen uit, als lievige pijn, zwaare ontfteking, verftikking, verfterving, koorts, ftuipen, zwaare ettergezwellen, en etter boezems, tot een verren afftand zelfs van de belediging; inzonderheid bij de kleine geftooke, gekneusde, of gefcheur-de wonden, en des te zwaarder naar zij voorvallen in deelen, welke minder uitzettelijk zijn.

§ 57- Deze toevallen k©men |zelden aanB 3 ftonds

Sluiten