is toegevoegd aan uw favorieten.

Chirurgia practica, of Oefenende heelkunde, waarin onderweezen worden de kentekenen, en de geneezing der meeste heelkundige ziektens.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of OEFENENDE HEELKUNDE. 95

ontwrigting een wangeftalte aan het zieke deel, en een aanhoudende ongelijke werkin<* der fpieren, waar door de beenbreuk veel ongemaklijker word verplaatst, en in een behoorlijken ftand gehouden. En ge volgelijk blijkt het, dat, indien het mooglijk is, de ontwrigting altoos eerst moet herlteld worden.

§ 225. Egter, indien de ontwrigtinp- niet aanftonds kan herfteld worden, maar dat men, genoodzaakt is te wagten tot dat een genoeg vaste beenweer de beenbreuk heeft vereenigt 1 dan moet het zagte deel op een wijze geplaatst worden, als de lijder voor zig het gemaklijkst ondervind: men kan in zodanig een geval niet veel voor de goede geftalte van het deel na de geneezing inltaan. En in dien tijd, welk men nodig heeft ter vereeniging van de beenbreuk, moet men inzonderheid met verzagfende fmeeringen tragten te beletten, dat de banden om het beledigd gewrigt niet te ftijf worden, en naderhand de herttelling van de ontwrigting te veel tegen ftaan ; en ook zai het te pas koomen , om bij de verzagtende fmeeringen eenige oplosfende en verdunnende middelen te voegen, ten einde het geledmgsvogt (Jïjnovia) vloeibaar worde gehouden met verdikke, en, daar door, de holligheid voor het outwrigte geledingshoofd vernietigd word.

Ove