Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&%6 CHIRURGIE PRACTICA,

der belang, dan het]eerfte: denzelvendoorfnijdende, ontmoeten wij onmiddelijk de ingewanden, welke, en inzonderheid de darmen, met behooren gekwetst te worden. In het laagfte gedeelte van den breukzak, inzonderheid van de lieschbreuk, (daar de breuken bolswijs van gedaante zijn neemt men dit zoo niet waar), vind men doorgaans eenig vogt, waarom men aldaar het veiligst kan openen. Men moet in het eerst alleenlijk tragten, om door een klein gaatje tot in de holligheid van den breukzak te komen, fnijdende langzaam bij herhalingen met een op: geheve hand, en met een pincet of haakje bij laagen een dikken breukzak opligtende : deze groote voorzorg behoeft niet wanneer het darmgedeelte agter het darmnet is geplaatst, alzoo er weinig aan de kwetfing van het darmnet gelegen is. Tot in de holligheid van den zak gekoomen zijnde, opent men denzelven naar zijn gantfche uitgeftrektheid op de ingebragte flcurfonde: in de buik- en navel-breuk begint men de opening van den zak op zijn midden, en moet men ook dikwils denzelven, even als de bekleedfelen, kruiswijs opfnijden. Zomtijds vind men den zak vereénigd aan de verplaatfte ingewanden, waar van hij voorzigtig moet gefepareert worden, inzonderheid indien dezelve vereénigd is met den darm, en men moet liever iets van den-zak laaten zitten aan het ingewand, dan men het ingewand zoude kwetfen.

§ 442. De verplaatfte ingewanden nu bloot 4 gemaakt zijnde, en wanneer het nodig is los gemaakt van den zak, fchiet er overig om den toeftand van de breuk, en de waare .reden der

be- •

Sluiten