Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

qf OEFENENDE HEELKUNDE. 345

houd; terwijl men dan ook daaglijks, langs de gemaakte opening, met een gewoone fpuit, een zuiverend en veriterkende infpuiting, en voor de open faccus lachrijmalis, en duclus nafalis, kan gebruiken: men kan dan volkomen den zweerenden traanzak zuiveren, als een open zweer behandelen, de uitgezette deelen krimpen in, en de neusbuis volkomen open zijnde , en in haar omtrek begroeid, is de uitwendige opening bijna zoo gauw geflooten , als men het inbrengen van de bougies, en de infpuiting, nalaat; zelf zonder een zigbaar lidteken natelaaten. Zoo dat ik voor mij zeiven deze geneeswijze altoos zoude aanprijzen, zonder mij lang te gedraagen naar de manier van Anel.

§. 574. Wanneer de ziekte veranderd is in een traanfistel, dan komt in geenen deelen de manier van Anel te pas: indien niet alles ontaard is, en de gewoone traanbuis open is te maaken, dan beftaat de geneezing in het verwijderen der uitwendige opening, wanneer dezelve te klein is , hetzij door het inbrengen van de fpongia praparata, of met het mes; en dan wijders te handelen, gelijk wij zoo even hebben aanbevoolen. In de verouderde traanfistel ontmoet men dikwerf harde, vereelde kanten, of fpongieus vleesch, hetgeen men met erodentia, en wel best door te heilrijken met de lap: infernal: moet laaten wegbij' ten. Edoch, indien de traanzak geheel ontaard, of verzwooren is ; de natuurlijke v»eg voor de traanen naar den neus geheel verloo•xen; de nabuurige deelen, ja de beenderen, Y 5 met

Sluiten