is toegevoegd aan uw favorieten.

De spelonk van Strozzi, eene Venetiäansche geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< Bi >

„ verfcheen hij reeds in geestelijke kleding in „ het heiligdom, Doch de zoon van Lorenzi ,> „ had van zijn' vader een teder en gevoelig „ „ hart bekomen, 't welk de goede Priester ,, niet over deszelfs neigingen geraadpleegd „ ,, had, en dat de liefde van een jong meisja „ „ de voorkeur gaf boven den dienst des al* jj „ taars.

„ „ Dit jong meisje ben ik. Met de melk „ „ hebben wij de liefde ingezogen; reeds in „ „ de wieg beminde ik hem als een' broeder, „ „ en hij omhelsde mij als eene zuster, Groo„ „ ter geworden, liep hij in het veld, om bloe» „ „ men voor mij te plukken, en klauterde in j, „ de toppen der kersfenboomen, om mijne ., „ korfjes met deze vrugt te vullen. Tot da „ „ jaaren van onderfcheid gekomen, beftierda

„ de overeenkomst onzer neigingen onzen ., „ weetlust tot dezelfde voorwerpen* Ik ben „ „ het weinige dat ik weet aan hem verfchul„ ,, digd, en misfchien dat ik hem ook wel eeni„ „ ge begeerte tot wetenfchap heb ingeboezemd. 3, „ De liefde en onfchuld waren, tot hier toe, „ ,,(onafgebroken tusfchen ons; zij maakten het „ „ geluk onzer eerfte jaaren uit, en belooven F ,,,, ons