is toegevoegd aan uw favorieten.

De spelonk van Strozzi, eene Venetiäansche geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-:( ioi )>

minder vreedzaamen dienst zouden uitgeoefend hebben.

Het is onnodig te zeggen, dat de fchuldigften dezer booswichten met hun hoofd de gruwelen boetten, met welken zij zich bezoedeld hadden; de anderen werden in kerkers geworpen, en eenigen naar de galeien der Republiek gezonden. De nagedagtenis van Zanetta werd openlijk vereerd. Antima, na een' genoegzaamen onderftand genoten te hebben, keerde te rug naar Peschia, bij zijnen ouden Oom, die hem waande reeds dood te zijn. Mij gaf de Raad een getuigfchrift aangaande deze gebeurenis; en ik dankte den hemel, dat hij mij gebruikt had tot een werktuig, om gruwelen te ontdekken, van welken flechts hij alléén getuige was geweest.