Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxvni VOORREDEN

in zijne aanmerkingen op dit Werk van scheuchzer voorkomen.

Over de Boomen, kruiden en planten der H. Schrift heeft, men lev. lemnii explicatio parabolarum defumtarum ex herbis , quee in facris exftant: item Liber de plantis é? arboribus , quee in S. S. oc-

currunt gul. sarcerii Geifiliches Herba-*

rium Isid. barreirae traSt. de Jignificatio~

ne plantar. flor. 6? fruStuum in S. S. Hifpanicé.

lud. rumetii Viridarium S. S. literale et myfticum &c. —— joh. meur si i Arboritum facrum

. joh. henr. ursini Arboritum biblicum —

AiJR. cocquii Hiftoria facra plantar urn, arborum et herbarum, quorum fit mentio ih S. S. Item Exercitat. philolog. phyjiolog. in Phytologiam facram '&c.

Edm. castelli Orat. de botanologica S.

fcripturce parte, ex fcriptoribus oriental. clarius enar* randa — Gul. westmacot ètaKofèoxavoKoyi»,

f. Hiftoria vegetabilium facra Mat. hilleri

Hierophyticon ■ Olavi celsii Hierobotanicon.

Waarbij nog gevoegd zijn , p. 350. de Schrijvers , die over bijzondere ftukken uit het plant- rijk in den Bijbel voorkomende gehandeld hebben : waaronder zeven Schrijvers zijn , die over de Dudaïm gefchreven hebben, en andere over andere gewasfen: gelijk over de oliën en zalven in de H. S. uitvoerig gehandeld is door fortun. schacchus facror. el(eochrismat. myrotbeciis tribus &c.

Over de Metaalen der H. S. heeft men joh. matthesii Sarepta, oder Bergpoftill — over de edele fteenen der H, S. is 'er epiphanius jts^i

Sluiten