Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den VIJFDEN DAG. Hoofdst.VI. 201

alleen dc waarnemingen der nieuwftcNatuur-onder- § fa; zoekeren, maar ook'veel bijzondere ontdekkingen en ervarenheid behelst. Het geene Aristoteles Ovidius (m zijn Halieuticon), ^Elianus , Opeianus (m zijn gedicht over de natuur en vangst der visfehen daarover Bodi\us een Commentarius ^efchrceven heeft) Plinius en Plutarchus daaromtrent hebben nagelaten, word zeer opgewogen door de veelvuldige pogingen, waarnemingen cn ontdekkingen van nieuwere fehrijvers. N. Marschalk fchreef eene Hist. ammalium &piscium. C.Trigal eene Ichthijologia, Rondelet fchreef eene Historiam univerfal. aquatihum, en de piscibus marinis. Aldrovand handelde daarover in 5 Boeken. Uit deXVIIdeeeuw heeft men Willoughbij en Johnston Hist. piscium Artedi Ichthijol., Linn;eus en Klein hebben hier ook groote verdienden, de laatstgenoemde heeft er kostbare tekeningen bijgevoegd , onder welken de Trusta dentata een merkwaardigfte visch is, dewijl die met vermiljoen, roode en bruine karakters, cijfers, latijnfche en duitfche letteren rijkelijk getekend gevonden word. Ook hebben l,eske , Catesbij en Edward hier zich mede onledig gehouden. De Graaf Marsioli heeft de vislcheninllongarien, ScHAFERdicinBeijeren, Gronovius die 111 de Nederlanden, Linn^us en Artedius die 111 Zweeden en Noorwegen, Pantoppidan die 111 Noorwegen, Olafsen die in IJsland, Raczijnskij die in Polen en Litthauën, Steller die in Sibcneu, Rondelet die in de Middelandfche zee, Valentindie inAmboinabefchreven. Treij, Rudbeck cnJ.J.ScHMiDT hcbhcn over de visfehen m den Bijbel gehandeld. Ook zijn Pluche I. c. II D. XlIIde Zamenfpr. bl. 142. _ Derham, 1. c. IX b. 2ric Hoofd, en Nieuwentijd, 1. c. XXIIIte

Befchouw. % 25. waardig, om hierover gelezen

te worden.

Naar den Hr. Richter zou men te weinig nog te veel aangeven, wanneer men de foorten der visfehen op i2ooftelde. In de wateren van Europa alleen vindt men 'er wel 400. Maar eene naauwkeunge bepaling gaat boven het menschlijk vermogen.

N 5 De

Sluiten