is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijbel der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

408 Van NOACHS ARK, gen.VT.14-16.

§ 106.,, bouw: ja was hen zoo vreemd, dat ook verfchei„ den zoo mcefters timmer-lieden als (chippers uit „ de nabuur-deden hier kwamen, expres om dezei„ ve fchepen eens te zien. Maar zijn achterna nog „ zelfs gedwongen geweest, deeze proportie te vol„ gen, of was gezien, dat zij te met uit het vaar3, water zouden geraakt hebben, "

Sebastiaan Centen in de Aantekeningen op Vèlius No. 747. zegt 'er dit op: ,, Van deeze uit-

vindinge verhaalt Hornius in zijn Boekje , ge„ naamd Noachs Ark , p. 16. dat Pieter Jansz. „ Lf'vgrne, een Koopman te Hoorn, alhier een en

meer fchepen na de gelijkmaatigheid van Noachs ,, Ark liet bouwen, waarvan een de lengte had van „ 120 voeten , de wijdte of breedte 20, en de diep„ te of holte 12 voeten, dat de man, terwijl de tui„ gen op de helling donden, dapper van ieder be„ (pot en uitgelachen wierd; maar dat men nader„ hand tot eene algemene verwondering bevond, „ dat zoo een fchip niet alleen een-derde meer la„ dittgs koude bergen dan een ander ; maar ook 5, zonder in het bellieren meer volks te behoeven ,

„ veel fneller zeilde dan alle andere fchepen."

Zou men ook, ten aanziene der gedaante en hetboven-werk met Noachs Ark wel vergelijken mogen, die foort en dat maakfel van fchepen, die met groote ladingen van deen-kalk, deen-kooien , wijn ,"ijzer en andere waaren den Rhijn afkomen in onze Nederlanden van Keulen en daaromfireeks aan den Rhijn liggende plaatfen, die men in Aarnhem, Amderdam enz. veel ziet, die Keidfche fchepen genoemd worden ? Aanmerk, des Vert,~\

% cvir.

Deeze Ark moest van Gopher-hout gemaakt Worden, over welk hout, dewijl deeze naam hier ter plaats alleenlijk in den Bijbel gevonden wordj de uitleggingen zeer verfchillend zijn

uit-»