Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE WOESTYNE. 13

eerften mensch, door de fpys', de oogenlust, en de grootsheid aantreft; de Vrouwe, toch Haat 'er, zag dat de boom goed was tot spyze en dat hy een lust was voor de oogen , ja een boom die begeerlyk was om verstandig te maken , Gen. III. 6. En die ook joiiannes zou hebben in acht genomen in zynen eerften brief, Hoofdjl. II. 16. zeggende: Want al wat in de wereld is, de begeerlykheid des vleesches, de begeerlykheid der oogen, en de grootsheiddes levens, is niet uit den Vader, maar uit de wereld; dat lucas , zegge ik, hier die orde zou hebben wiL len volgen, komt ons meer vernuftig uitgedacht» dan gegrond voor; hoe zeer men dit gevoelen te aanneem] yker wil maken , hierdoor, dat ghristus, in zyne verzoeking, aantemerken zynde als de tweede adam , daarom ook verzocht is door de fpyze, in de Woestyne , door de oogenlust, öp den Berg, en door de grootsheid, in den Tempel. Om nu van andere gisfingen niet te melden.

De eenvoudigfte reden komt my voor deze te zyn : dat lucas zyn verhaal der verzoekingen gefchikt hebbe, naar de onderfcheidene plaatfen, alwaar zy zyn voorgevallen, en dat de Berg, waarop Christus geleid is,

waar-

Sluiten