Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*i FOORREDE 2v*.

gens den wil van den fchryver en de eigentiyke' bedoeling van dit fchrift te werk gegaan hebben — Myn wensch is nu alleen, dat de gevolgen* aan myne pogingen mogen beantwoorden, dan zal ik ook myne moeite volkomen beloond agten, en eene vertaling van een tweede werkje, waarvan de fchryver op het einde van zyne laatfte afdeling gewag maakt, het licht doen zien.

Sluiten