is toegevoegd aan uw favorieten.

Levensgeschiedenis van Marie-Antoinette van Oostenrijk, koningin van Frankryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'MARIE-ANTOINETTE. ^

Reeds federt ruim zeven jaaren was de dochter van maria - theresia , Gemaalin van lodewijk den XVI geweest, zonder nog moeder te zijn: aldra Hond eene partij op, wier hoop en uitzichten gegrond waren op deeze waarfchijnelijke onvruchtbaarheid; doch het duurde niet lang of zij werd, desaangaande, teleur gefteld; want de Koningin werd zwanger: dit nieuws fcheen

meer

henzelven zouden hebben . de hovelingen,

over 't algemeen genomen , zijn , van alle men. fchen , minst bekwaam om het toekomende t*. voorzien: het tegenwoordige oogenblik is, voor hen, alles — ,, De zucht om te heerfchen, en de „ gouddorst," zegt salustius, „ zijn de oorzaak „ van alle elenden:" deeze zucht brandt gewislijk ia 'thart van een' hoveling die geen andere Godheid kent dan zijne hartstogten, en doet hem alles onderneemen.

Men oordeele over het verdriet, over de woede der Grooten van deeze clasfe , toen zij moesten zien dat de Koningin elders die gunften fchonk, welken door deeze hovelingen befchouwd werden gis aan hun alleen te behooren: dit befefFende zaL men zig niet verwonderen dat marie - antoipsettf. hevige en onverzoenlijke vijanden heeft gevonden, onder de lieden die haar omringden.

de vert.