is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn slaapmuts.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 SAMENSPRAAK mflchen een

Paradoxile.

Zoo ik niet beeter ben. is om dat ik nog niet genoeg, in 't geen ik wilde weeten, verligt ben. Nog eens, zeg mij openhartig, uwe gedagten over de voortteeling.

Mathurin.

Hoe kan ik het zeggen, daar ik 'er niets van weet? maar gij, die geleerd zijt, gif moet mij die zaak uitleggen. Tuffchen ons gezeid, 't is beeter een kind te maaken, als zig het hoofd te breeken om te willen weeten hoe het in de waereld komt. Gij,

mijn Heer! hebt zoo veel geleezen, zoo lang geftudeert, ó leer mij, eenvoudig menfch! tog iets; om geen tijd te verliezen, zal ik, na u hoorende, werken. . . . Hoe denkt gij over de maaking (fabrique ) der menfchen ? zijt gij in de werkplaats van dezelve geweeft.2

Paradoxile. Hoe ? ja bijna.

Mathurin. Wat Duivel! zegt gij daar ? .

Pa-