Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBAAREN. 437

Het Dier wordt van vrees doordrongen door eene dreigende houding; en het geen woorden nimmer hebben kunnen verrichten, voert een gebaar in één oogenblik uit: dit is de algemeene taal, die alle de bewooners der aarde vcrftaan.

De gebaaren zijn juill, nimmer dubbelzinnig; zij liegen niet. Zij kunnen fijn, fcherpzinnig, geeftig zijn. De ouden, die haar vermogen kenden, hebben, door middel hunner pantomimes, de buitengewoonfle beweegingen veroorzaakt. De pantomime acteurs zullen te Parijs even als te Rome, indien men ben laat begaan, alle de fpreekende en declameerende acteurs eindelijk van het tooneel verjaagen.

Q 2 -SCHRIFT.

Sluiten