is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn slaapmuts.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i84 L I E F D E.

De Liefde deelt baar bcminlyk en edelmoedig gevoel mede aan alles, wat haar omringt; zij blaart ons uitgebreide en verhevene gedachten in , en men berkent, zelts in de fchriften. die den dood overleevcn, of hun fchrijver heeft weeten te beminnen; deze voortbiengzelen, waaffemcnde eene zachte en doordringende geur uit.

De Liefde maakt ons meermaalen vruchtbaarer in deugden dan in ondeugden : het blaakend hart hervormt, verbetert zich. m een kort oogenblik van uitzinnigheid is het gevormd. De menfch wordt gevoeliger wijzer; hij bewaart zijne goedheid, en 'heeft Hechts'eenige oogenblikken, aan het vermaak gegeeven, verlooren.

De waare Liefde bewoont geene laage en bekrompene zielen, of zij verandert dezelven fpoedig; maar de losbandigheid te onder te brengen, dat fchrikdier, dat, omonze ziel te verhagen, het masker der liefde leent — dit is de fchoonlte zegepraal, die zij immer behaalt.

De vriendfchap, die noodwendig onder de liefde begreepen moet worden , is het befte in de liefde, welke twee wezens elkanderen toedraagen. De Liefde is niet eerwaardig, niet vermogend, dan door

naar: