is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn slaapmuts.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SU LETTERS U N D I O E enï.

'Er is dus niets meer noodig om een oud Auteur ten fterkften te bewonderen, dan hem niet te verllaan; en de een of ander jouraalift blijft in dit opzicht nimmer in gebreke.

Wat ben betreft, die wezenlijk de taal van den Auteur, dien zij prijzen, verftaan; de/.cn zetten aan zijne werken eene buitengewoone waarde bij; daarna eifchen zij, als dwingelanden, dat anderen hem met even dezelfde diepe bijgeloovigheid zullen hoogachten.

Op deze wijze zijn eene menigte zotten geletterde lieden geworden : zij hebben uit weeklijkfchc blaadjes dien hoop fchoolfche vooroordeelen uitgefchreeven, waar door zij eene menigte zwaarwegende en van rede ontbloote boeken voortbrengen. Deze dwaaze Schrijvers hebben, door inftincc., 'er al het verkeerde en nutlooze uitgeaomen. —• Andere <mv ij zeiaars der oudheid , en dit is wel het grootft getal, zijn zomtijds zeiven van het overdrevene hunner verwondering onkundig: zij zijn veeleer misnoegd op de eeuw, waar in zij leeven. Men heeft niets te vrcezen van de roem van Terentius of P la ro; men verheft hen buitenmaate ; maar men moet altijd iets kunnen berispen op het geen in onze tijden gefchreeven wordt. De pedanterie heeft eene belagchelijke geeftdrijverij ; 'er heerfcht zomtijds ock een mode in.

D e